Notar.ro
Home Notari Cariere Articole  
Cautare
Informatii
Newsletter
Citeste articol
Ce trebuie sa stim cand mergem la notar
Autor: Notar.ro
Data: 12.02.2009

In momentul in care o vizita la un notar public devine necesara, primul lucru pe care trebuie sa il stiti este ce set de documente trebuie prezentat, in functie de motivul pentru care apelati la serviciile unui birou notarial.


Acte necesare declaratii:

-actele de identitate ale partilor (BI, CI, pasaport)

 

Acte necesare pentru contracte de comodat, inchiriere:

-acte de proprietate (contract vanzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, act vanzare-cumparare autentificat, sentinta civila-definitiva si irevocabila, titlu de proprietate)
-daca imobilul a fost dobandit prin mostenire, se va prezenta si certificatul de mostenitor
-actele de identitate ale partilor (BI, CI, pasaport)
-acte proprietate autoturism (talon, carte de identitate)
-pentru persoane juridice: certificat de inregistrare, certificat constatator, act constitutiv, hotararea AGA

 

Acte necesare pentru contracte de ipoteca:

-acte de proprietate (contract vanzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, act vanzare-cumparare autentificat, sentinta civila-definitiva si irevocabila, titlu de proprietate)
-daca imobilul a fost dobandit prin mostenire, se va prezenta si certificatul de mostenitor
-certificat fiscal pe numele proprietarului (de la Administratia Financiara, unde se achita taxele si impozitele), din care sa rezulte ca nu are datorii neplatite. Certificatul fiscal este valabil pana la sfarsitul lunii in cursul careia a fost eliberat, iar in cazul in care a fost eliberat dupa data de 25 a lunii, ramane valabil pentru luna urmatoare.
-incheiere de intabulare
-extras de carte funciara pentru imobilele care au deja Carte Funciara deschisa. Acesta se obtine numai prin intermediul Biroului Notarial si este valabil 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de eliberare.
-documentatie cadastrala, intocmita de un expert cadastral
-actele de identitate ale partilor (BI, CI, pasaport)
-pentru persoane juridice: certificat de inregistrare, certificat constatator, act constitutiv, hotararea AGA


Acte necesare pentru contracte de partaj, lotizare, alipire

-acte de proprietate (contract vanzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, act vanzare-cumparare autentificat, sentinta civila-definitiva si irevocabila, titlu de proprietate)
-daca imobilul a fost dobandit prin mostenire, se va prezenta si certificatul de mostenitor
-certificat fiscal pe numele proprietarului (de la Administratia Financiara, unde se achita taxele si impozitele), din care sa rezulte ca nu are datorii neplatite. Certificatul fiscal este valabil pana la sfarsitul lunii in cursul careia a fost eliberat, iar in cazul in care a fost eliberat dupa data de 25 a lunii, ramane valabil pentru luna urmatoare.
-incheiere de intabulare
-extras de carte funciara pentru imobilele care au deja Carte Funciara deschisa. Acesta se obtine numai prin intermediul Biroului Notarial si este valabil 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de eliberare.
-documentatie cadastrala, intocmita de un expert cadastral
-certificat de urbanism, in cazul alipirilor si dezmembrarilor terenurilor intravilane libere de constructii
-actele de identitate ale partilor (BI, CI, pasaport)
-pentru persoane juridice: certificat de inregistrare, certificat constatator, act constitutiv, hotararea AGA

 

Acte necesare pentru contracte de vanzare-cumparare, donatie, schimb, intretinere, renta viagera:

-acte de proprietate (contract vanzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, act vanzare-cumparare autentificat, sentinta civila-definitiva si irevocabila, titlu de proprietate)
-daca imobilul a fost dobandit prin mostenire, se va prezenta si certificatul de mostenitor
-certificat fiscal pe numele proprietarului (de la Administratia Financiara, unde se achita taxele si impozitele), din care sa rezulte ca nu are datorii neplatite. Certificatul fiscal este valabil pana la sfarsitul lunii in cursul careia a fost eliberat, iar in cazul in care a fost eliberat dupa data de 25 a lunii, ramane valabil pentru luna urmatoare.
-incheiere de intabulare
-extras de carte funciara pentru imobilele care au deja Carte Funciara deschisa. Acesta se obtine numai prin intermediul Biroului Notarial si este valabil 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de eliberare.
-adeverinta de la Asociatia de Proprietari/Locatari (numai in cazul apartamentelor), demonstrand ca proprietarul nu are debite la intretinere, cu numele, prenumele si semnatura administratorului si presedintelui Asociatiei.
-actele de identitate ale partilor (BI, CI, pasaport)
-pentru contractul de intretinere se impune asistenta autoritatii tutelare pentru persoanele varstnice
-pentru persoane juridice: certificat de inregistrare, certificat constatator, act constitutiv, hotararea AGA

 

Acte necesare pentru antecontracte de vanzare-cumparare:

-acte de proprietate (contract vanzare-cumparare, process  verbal de predare-primire, act vanzare-cumparare autentificat, sentinta civila-definitiva si irevocabila, titlu de proprietate)
-daca imobilul a fost dobandit prin mostenire, se va prezenta si certificatul de mostenitor
-actele de identitate ale partilor (BI, CI, pasaport)
-pentru persoane juridice: certificat de inregistrare, certificat constatator, act constitutiv, hotararea AGA

 

Acte necesare pentru testamente:

-actul de identitate al testatorului-persoana care lasa testamentul (BI, CI, pasaport)
-date de identificare ale legatarului-persoana in favoarea careia se lasa testamentul (BI, CI, pasaport)

 

Acte necesare pentru dezbaterea succesiunii:

-acte de stare civila care fac dovada relatiei de rudenie:
        -certificat de deces,
        -certificat de casatorie sot supravietuitor sau certificat deces/ certificat mostenitor,
        -certificat de nastere si casatorie ale descendentilor sau altor rude care au vocatie succesorala,
        -testament in original-daca exista
-acte de identitate ale mostenitorilor (BI, CI, pasaport)
-acte care atesta averea defunctului:
         -acte proprietate de bunuri imobile: contract vanzare-cumparare sau construire, proces verbal de predare-primire a locuintei, contract de imprumut/rate, adeverinte de achitare integrala
          -certificat fiscal in original de la Administratia Financiara
          -acte proprietate autoturism (talon, carte de identitate)
          -certificat fiscal pentru auto de la Administratia Financiara
          -certificat actionar-daca exista
          -carnete C.E.C –daca exista
          -bani la banca-extras de cont/contract de depozit
          -act concesiune-loc de veci
-adeverinta in original cu valoarea locului de veci de la Administratia Cimitirelor sau Parohie
-doi martori din afara familiei care sa declare in scris ca l-au cunoscut pe defunct (de cel putin 10 ani inaintea decesului)
-pentru succesibilii incapabili (minori, interzisi judecatoresti si alienati mintal) se va numi un curator special

 

Acte necesare pentru extras de carte funciara:

-cerere
-copie dupa actul de proprietate intabulat
-copie dupa incheierea de intabulare
Prima pagina   |   Lista notari   |   Oferte de munca   |   Articole   |   Companii   |   Contact
Copyright © 2006-2018 PrimeSpace. Termeni si conditii