Notar.ro
Home Notari Cariere Articole  
Cautare
Informatii
Newsletter
Citeste articol
Drepturile, indatoririle si raspunderea disciplinara a notarului public
Autor: Notar.ro
Data: 04.03.2009

ORDIN  Nr. 710 / C din 5 iulie 1995 al Ministerului Justitiei pentru adoptarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale, nr. 36 / 1995, publicat in M. Of. nr. 176 din 8 august 1995, Capitolul II.

 

Drepturi si indatoriri:


Art. 23.
– Sediul biroului notarial se stabileste in localitatea in care isi are  domiciliul sau resedinta notarul public sau unul dintre notarii publici asociati.

Art. 24. – (1) Raspunderea civila a notarului public pentru prejudiciile cauzate prin modul in care isi exercita obligatiile profesionale ce-I revin este garantata prin Casa de asigurari constituita in conditiile art. 29 din lege.
                 (2) La inceputul activitatii sale, notarul public devine membru al Casei de asigurari pentru garantarea raspunderii civile, care functioneaza in cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici, potrivit statutului propriu.    

Art. 25. – (1) Daca intr-o circumscriptie teritoriala functioneaza un singur birou notarial si notarul public se afla in concediu de odihna sau absenteaza mai mult de 5 zile, fara a depasi 6 luni, in lipsa unui notar public asociat, Camera notarilor publici va delega un alt notar public pentru a asigura functionarea acestui birou notarial, afara de cazul in care notarul public titular se ingrijeste personal de substituirea sa, incunostiintand in acest scop Camera notarilor publici.
                 (2) In situatia in care in circumscriptia teritoriala functioneaza mai multe birouri notariale, pentru cazurile aratate la alin. (1), Camera notarilor publici va lua masuri pentru a se asigura continuarea lucrarilor de catre un alt birou notarial din aceeasi circumscriptie teritoriala.

Art. 26. – (1) In cazul in care notarul public nu-si poate exercita profesia pe o perioada mai mare de 6 luni din motive temeinice, apreciate ca atare de Camera notarilor publici, in absenta unui notar public asociat, pentru asigurarea activitatii biroului notarial, acesta este obligat sa asigure substituirea sa printr-un alt notar public din aceeasi circumscriptie teritoriala sau preluarea activitatii sale de un notar public din aceeasi circumscriptie teritoriala, cu incunostiintarea prealabila a Camerei notarilor publici.
                 (2) Daca in circumscriptia teritoriala nu functioneaza un alt birou notarial, se va proceda corespunzator dispozitiilor de la art. 25 alin. (1) din prezentul regulament.

Art. 27. – (1) Notarul public isi poate schimba sediul biroului notarial intr-o localitate din alta circumscriptie teritoriala in limita numarului notarilor publici si al birourilor notariale din acea circumscriptie.
                 (2) Cererea va fi avizata de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici si aprobata de ministrul justitiei in conditiile art. 7 din prezentul regulament.
                 (3) Notarul public a carui cerere de mutare a fost aprobata are obligatia de a face inscrierile corespunzatoare potrivit prevederilor art. 8 din prezentul regulament; cu privire la arhiva sunt aplicabile dispozitiile art. 18 alin. (3) din prezentul regulament.

Art. 28. – (1) Notarul public are dreptul la onorariu pentru activitatea prestata.
                 (2) La stabilirea onorariilor prevazute de art. 28 lit. c) din lege, Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici va avea in vedere, pentru actele notariale prevazute de lege in competenta exclusiva a notarului public, tarife in functie de complexitatea si valoarea actului, iar pentru celelalte acte notariale si consultatii juridice, sume fixe minimale.
                 (3) Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici propune ministrului justitiei actualizarea onorariilor minimale, ori de cate ori o astfel de masura se justifica.

Art. 29. – (1) Obligatia notarilor publici de a pastra secretul profesional le impune interdictia de a da informatii, precum si de a permite accesul la actele notariale altor persoane in afara partilor, succesorilor si reprezentantilor acestora, precum si acelora care justifica un drept sau un interes legitim.
                 (2) Aceeasi obligatie revine si personalului angajat la biroul notarial.
                 (3) Notarul public chemat ca martor in fata unei instante judecatoresti sau a unui organ de urmarire penala poate fi scutit de pastrarea secretului profesional numai de cei interesati in apararea secretului, potrivit legii.
                 (4) In conditiile legii, inscirusrile originale aflate in arhiva biroului notarului public pot fi cercetate de un magistrat, delegat in acest scop de autoritatea judiciara competenta, iar daca acestea sunt cerecetate pentru fals, pot fi ridicate si raman la dosarul cauzei saca sunt false, cu obligatia comunicarii hotararii sau a ordonantei procurorului, in caz contrar, actul se va restitui.

Art. 30. – (1) Prestigiul profesional al notarului public ii impune interdictia de a-si face reclama prin orice mijloace, afara de cazurile in care se recurge la anunturi referitoare exclusiv la existenta si sediul biroului notarial, programul de lucru si continutul activitatii.
                (2) Uniunea Nationala a Notarilor Publici este indreptatita sa faca publicitate prin mass-media asupra intregii activitati notariale, evidentiind utilitatea si avantajele incheierii actelor prin notarii publici.
                (3) Prin Buletinul Notarilor Publici, la inceputul fiecarui an, Uniunea Nationala a Notarilor Publici va publica lista notarilor publici si a birourilor notariale in care acestia functioneaza.
 

Raspunderea disciplinara a notarului public


 Art. 31. – Pentru abaterile disciplinare prevazute in art. 39 din lege, Colegiul director al Camerei notarilor publici exercita actiunea disciplinara impotriva notarilor publici in termen de 60 de zile de la data cand a luat cunosstinta de existenta unei abateri, dar nu mai tarziu de 1 an de la data savarsirii ei.

Art. 32. – (1) Actiunea disciplinara se judeca de Consiliul de disciplina al Camerei notarilor publici format din 3 notari publici, desemnati potrivit statutului Uniunii Nationale a Notarilor Publici.
                 (2) In cazurile prevazute la art. 40 din lege, se efectueaza obligatoriu o cercetare prealabila de catre Colegiul director al Camerei notarilor publici. In cadrul cercetarii prealabile se vor stabili faptele si urmarile acestora, existenta vinovatiei, cat si orice date concludente. Ascultarea celui in cauza si verificarea apararii notarului  public cercetat sunt obligatorii. Refuzul notarului public cercetat de a face declaratii sau de a se prezenta la cercetari se constata prin proces-verbal si nu impiedica finalizarea cercetarii. Notarul public cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii, sa solicite probe in aparare si sa fie asistat de un alt notar public ori de un avocat.
                (3) Consiliul de disciplina citeaza pentru termenul de judecata Colegiul director al Camerei notarilor publici si pe notarul public in cauza, caruia I se va aduce la cunostinta continutul dosarului.

Art. 33. – Hotararea Consiliului de disciplina se pronunta cu majoritate de voturi si se redacteaza in cel mult 15 zile, comunicandu-se atat notarului public, cat si Colegiului director al Camerei notarilor publici, in vederea exercitarii dreptului de contestatie la Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici.

Art. 34. – (1) Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici solutioneaza contestatiile impotriva hotararii Consiliului de disciplina cu citarea partilor.
                 (2) Decizia Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici se pronunta cu majoritate de voturi, se redacteaza in termen de 15 zile de la pronuntare si se comunica partilor.

Art. 35. – Sanctiunile disciplinare de suspendare din functie si de excludere in profesie se pun in aplicare prin ordin al ministrului justitiei.
 

Prima pagina   |   Lista notari   |   Oferte de munca   |   Articole   |   Companii   |   Contact
Copyright © 2006-2019 PrimeSpace. Termeni si conditii