Notar.ro
Home Notari Cariere Articole  
Cautare
Informatii
Newsletter
Citeste articol
Noi norme privind regimul juridic al activitatii electronice notariale
Autor: Notar.ro
Data: 16.07.2009

 In data de 18 iunie 2009, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MSCI) a aprobat, prin Ordinul nr. 500/2009, noi norme tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale.

Ordinul MCSI  a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 487, din 14 iulie 2009 si abroga Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 221/2005 privind aprobarea Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 534 din 23 iunie 2005.

Normele aprobate prin Ordinul MCSI nr. 500/2009 se aplica activitatii electronice notariale si stabilesc conditiile pentru autorizarea notarilor publici pentru efectuarea actelor notariale in forma electronica, precum si normele de performanta si securitate cu privire la sistemele informatice utilizate de notarii publici, transmiterea documentelor electronice si pastrarea acestora in arhive.

Potrivit normelor, in cadrul activitatii electronice notariale se utilizeaza certificate calificate, eliberate de furnizori de servicii de certificare care functioneaza in baza Legii nr. 455/2001, acreditati de autoritate, precum si servicii de marcare temporala, furnizate conform Legii nr. 451/2004 privind marca temporala.

Certificatul calificat utilizat de notarul public in activitatea electronica notariala va contine mentiunea ca acesta a fost eliberat in scopul prestarii activitatii notariale.

Certificatul calificat emis notarului public va contine informatiile privind biroul notarial, care se refera la:
a) denumirea biroului notarial in cadrul caruia notarul public isi desfasoara activitatea;
b) sediul biroului notarial,

asa cum sunt ele precizate in certificatul eliberat de curtea de apel in circumscriptia careia notarul public isi desfasoara activitatea.

Autorizatia privind activitatea electronica notariala se va emite pentru o perioada de 3 ani.

Documentatia care insoteste cererea de autorizare cuprinde:
a) certificatul eliberat de curtea de apel in circumscriptia careia notarul public isi desfasoara activitatea;
b) scrisoare de bonitate de la banca prin care notarul public isi desfasoara operatiunile curente si contract de asigurare profesionala pentru activitatea desfasurata;
c) descrierea tehnica a sistemului utilizat; lista dotarilor;
d) certificat de omologare a sistemului informatic;
e) politica de securitate privind activitatea electronica notariala;
f) codul de practici si proceduri dupa care se desfasoara activitatea electronica notariala;
g) lista resurselor umane implicate in exploatarea si administrarea sistemului, cu evidentierea experientei si competentei acestora;
h) cererea de inregistrare in registru.

Conform Normelor, pentru verificarea semnatarilor care solicita incheierea actelor notariale in forma electronica, notarul public trebuie sa verifice cel putin urmatoarele:
a) semnatura electronica extinsa a solicitantului se bazeaza pe un certificat calificat valabil, nerevocat si nesuspendat de catre furnizorul de servicii de certificare care l-a eliberat;
b) certificatul semnatarului nu a fost eliberat pe baza unui pseudonim;
c) data si ora semnarii documentului de catre solicitant sunt afisate corect si sunt credibile.

Legea nr. 589/2004 stabileste regimul juridic al actelor notariale in forma electronica, indeplinite de notarul public in cadrul activitatii notariale reglementate prin Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, precum si de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.

Potrivit legii, actele notariale in forma electronica instrumentate de notarul public trebuie sa indeplineasca, sub sanctiunea nulitatii absolute, urmatoarele conditii:
a) sa fie efectuate in forma electronica;
b) sa fie semnate cu semnatura electronica extinsa a notarului public, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
c) sa indeplineasca conditiile de fond prevazute de lege privind operatiunea juridica pe care o consemneaza.

Legea nr. 589/2004 dispune ca urmatoarele acte notariale pot fi indeplinite in forma electronica:
a) legalizarea copiilor electronice de pe documentele originale;
b) darea de data certa prin marcare temporala a documentelor si atestarea locului unde s-au incheiat acestea;
c) primirea si pastrarea in arhiva electronica a documentelor ;
d) legalizarea traducerilor in forma electronica;
e) eliberarea de duplicate;
f) alte operatiuni prevazute de lege. 

 

Sursa: www.monitoruloficial.ro

Prima pagina   |   Lista notari   |   Oferte de munca   |   Articole   |   Companii   |   Contact
Copyright © 2006-2018 PrimeSpace. Termeni si conditii